October 29 - 31, 2013    Tel Aviv , Israel
The 22nd International Exhibition for Air-Conditioning Refrigeration Heating & Ventilating

Lugar

Location: Tel Aviv Fairgrounds
Contact Tel Aviv , Israel

Eventos relacionados

ACLIMA November 2 - 4, 2021
ACLIMA November 12 - 14, 2019
ACLIMA November 7 - 9, 2017
ACLIMA November 3 - 5, 2015
ACLIMA October 29 - 31, 2013
ACLIMA November 8 - 10, 2011
ACLIMA 2009 October 27 - 29, 2009